Het takenpakket van BB&O Bouwadviseurs Groep Groep.

Alle voorkomende bouwkundige tekenwerkzaamheden tot en met het verzorgen van uw bouwaanvraag, die vanzelfsprekend voldoet aan de bepalingen van het laatste bouwbesluit.
3D presentaties behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Op het gebied van Monumenten kunnen wij u bijstaan bij het opmeten, uitwerken en uittekenen van bouwwerken. Daarna kunnen wij voor u de aanbesteding, bouwbegeleiding en/of budgetbewaking verzorgen.

Maar ook het vervaardigen van bouwfysische berekeningen ten behoeve van woningen en utiliteitsbouw, het verzorgen van bestekken (Stabu standaard) en begrotingen, het uitvoeren van woningkeuringen en -opleveringen inclusief rapportages, meerjaren onderhouds- en kostenplanningen behoren tot ons takenpakket.

Daarnaast kunnen wij ook uw gebruiksvergunning geheel verzorgen en kunnen wij u adviseren op het gebied van de laatste brandveiligheidseisen.

Berekeningen op het gebied van verlichtingsniveau op de werkplek en warmte worden eveneens door ons uitgevoerd.

Ook op het gebied van wegen- en groenvoorzieningen kunnen wij u terzijde staan met onderhoudsrapportages, adviezen, bestekken en toezicht.
Tevens kunnen wij rapportages betreffende rioolwaterzuiveringen, gemalen, stuwen, bruggen, viaducten, wegen en dijken inzake onderhoud en/of nieuwbouw voor u uitvoeren.

Door samenwerking met adviesbureaus op het gebied van architectuur, constructies, werktuigbouw en electrotechniek, kan BB&O Bouwadviseurs Groep Groep u desgewenst ook een totaalpakket aanbieden.

 

De afdeling Schade en Expertise,

Is een zelfstandig werkende afdeling binnen BB&O, met meer dan 15 jaar ervaring. De afdeling houdt zich bezig met het onderzoeken van schade en het leveren van Expertise bij schademeldingen.

Als onafhankelijk bureau voeren wij onderzoek uit naar het ontstaan van de schade en de daaraan toe behorende problemen. Na onderzoek ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage voorzien van alle details en een bijbehorende fotoreportage. Daarnaast geven wij zowel een bindend als niet bindend advies.

Tot onze opdrachtgevers behoren, aannemers, particulieren, verzekeringsmaatschappijen en de advocatuur. Wanneer u een deskundige van ons inschakelt kiest u voor een persoonlijke benadering, en krijgt uw zaak de aandacht die u mag verwachten.

Alle werkzaamheden binnen de schade – expertise worden uitgevoerd volgens de NEN – EN normen. Bent u niet tevreden over een eerder uitgevoerde expertise dan kunt u ons benaderen van een zogenaamde contra-expertise.