Enkele van onze projecten

Krinkels B.V. Nagele

Bouwkundige inspectie / opnamen en rapportage van de Kunstwerken gelegen aan de A6, A27 en de N50 aan de Landhoofden, Overspanning, Wegdek, Voegovergangen, Hekwerken, Vangrail, Barrier, Kolommen, Nutsvoorzieningen, Bedieningshuizen, Beweegbare bruggen, Kelders, Tunnelbuizen en Duikers etc.

 

Schiphol Airport

10 meerjaren-onderhoudsplanningen voor alle gebouwen, pieren en terminals.

 

Schiphol Airport

Het inventariseren van alle wanden en wandafwerkingen, kozijnen, ramen, deuren, binnen- en buitengevels, casco van de winkels, restaurants, trappenhuizen etc. van alle gebouwen, pieren en terminals.

 

Schiphol Airport

Opname en digitaliseren van de technische installaties boven de plafonds van de
vertrekhallen 1 en 2, t.b.v. aanleg sprinklerinstallatie..

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Inspectie, rapportage, renovatie, kostenopgave en uitvoering betreffende
herstel betonschade en groot onderhoud Boezemgemaal Halfweg te Amsterdam.
Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn in 2009/2010 tevens o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd;
Openbare aanbesteding, Opdracht verstrekken, Directievoering, Het houden van toezicht en oplevering..

 

Zaanpark Ronde Tocht b.v.

Rapportage, 0-meting en aankoopkeuring van winkelpanden aan de Amsterdamsestraatweg 597t/m 609 te Utrecht

 

Zaanpark Ronde Tocht b.v.

Rapportage, 0-meting en aankoopkeuring van kantoorpand aan de Tanthofdreef 21 te Delft

 

Waterschap Brabantse Delta

0-meting, rapportage, hersteladvies en kostenraming van stuw Emer te Breda

 

ING bankwinkels

Kwaliteitscontrole en oplevering van om te bouwen ING kantoren tot ING bankwinkels

 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

0-meting en 10-jarenplanning kantoorpanden Wilhelminapark 37, 38 en 41 te Utrecht

 

Waterschap Brabantse Delta

0-meting en rapportage van spuisluis Beneden Sas aan de Vlietdijk te Steenbergen

Diverse Projecten

0-metingen, aankoopkeuringen, opleveringen, bouwbegeleiding...

 

Waterschap Rivierenland

Rapportage 0-meting van "de Achtkante molen" te Streefkerk.

 

Stadsherstel Amsterdam N.V.

Rapportage van bouwkundige staat van onderhoud en 10-jarenplaning van de
Oranjekerk te Amsterdam.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Rapportage bouwkundige staat van onderhoud en bouwkundige gebreken van
de vuurtoren van Marken.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Rapportage bouwkundige staat van onderhoud en bouwkundige gebreken van
de vuurtoren Hoek van het IJ.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Opname en Rapportage Kunstwerken en Voegovergangen van de A6.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Directievoering en Bouwbegeleiding van Tentoonstellingsgebouw Op de Dijk, n.a.v. 75- jarig bestaan van de Afsluitdijk.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Directievoering, Inspectie, rapportage en maken van bestek i.v.m. renovatie en 10 jarenplanning van het Monument op de Afsluitdijk.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Inspectie bouwkundige staat, controle en werkbestek Houtribspuisluizen te Lelystad.

 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Inspectie bouwkundige staat, rapportage en 10 jarenplanning van sluizen en
bedieningsgebouwen te Lelystad en Enkhuizen.

 

Rijkswaterstaat - Vuurtoren te Urk

Inspectie, rapportage, renovatie en kostenopgave omtrent herstel van gebreken en de instandhouding van de vuurtoren.

 

Rijkswaterstaat - Vuurtoren te Stavoren

Inspectie, rapportage en kostenopgave omtrent herstel en gebruiksveiligheid van trappen en bordessen.

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Inspectie en rapportage bouwkundige staat van onderhoud en gebreken betreffende waterzuiveringsinstallatie aan de IJweg te Zwanenburg.